CBE Polska

Szkolenie Nowe obowiązki z zakresu SENT (opałowy, LPG, problemy praktyczne i PUESC)

szkolenie Nowe obowiązki z zakresu SENT

W związku z dużymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym zapraszamy na kolejną - 14 edycję specjalistycznego szkolenia "Nowe obowiązki z zakresu SENT (opałowy, LPG, problemy praktyczne i PUESC)", które odbędzie się 29 października 2019 roku w Warszawie. System monitorowania drogowego przewozu towarów akcyzowych będzie rozszerzony. Dodatkową kontrolą będzie objęty obrót olejem opałowym i napędowym służącym do celów opałowych. Zmiany dotkną także stawek podatku akcyzowego. Rząd 19 lipca 2019 r. przyjął nowelizację o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Efektem zmian jest istotne rozszerzenie zakresu regulacji ustawy SENT, która oprócz przewozu olejów opałowych objęła również obrót nimi, w tym dokonywany bez ich fizycznego przemieszczenia, a także pośrednio ich zużycie Podkreślił to ustawodawca zmieniając tytuł ustawy i nadając jej brzmienie "o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi". Link do programu szkolenia https://cbepolska.pl/pl/szkolenie-nowe-obowiazki-z-zakresu-sent.html?start=2

Seminarium "Automatyka, pomiary i monitoring procesów produkcyjnych w ciepłownictwie" 29 października w Warszawie

Seminarium Automatyka, pomiary i monitoring

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium na temat automatyki, pomiarów i monitoringu procesów produkcyjnych w ciepłownictwie, które odbędzie się 29 października w Warszawie. Celem naszego wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów firm reprezentujących sektor ciepłowniczy. Uczestnicy będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji inwestycji oraz eksploatacji systemów i urządzeń. Dowiedzą się jakie korzyści niesie za sobą automatyzacja w ciepłownictwie. Podczas wydarzenia przedstawione będą również innowacyjne rozwiązania i technologie, które mamy nadzieję, zainspirują do współpracy i nowych przedsięwzięć. Więcej szczegółów na temat seminarium znajdziecie Państwo na stronie https://cbepolska.pl/pl/seminarium-automatyka-pomiary-i-monitoring.html

Trwa druga edycja naszego seminarium o korporacyjnych kontraktach nabycia energii

ppa2-sala2

Pöyry Management Consulting became Strategic Partner during our corporate PPA seminar

poyryWe are pleased to inform you that Pöyry Management Consulting has become a Strategic Partner of the second edition of the "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" seminar, which will take place on 19 September in Warsaw. Pöyry is an international leader within engineering, design and advisory services. We create solutions to support our customers worldwide to act on sustainability as well as the global trends of urbanisation and digitalisation. We are more than 16,000 devoted experts within the fields of infrastructure, industry and energy operating across the world to create sustainable solutions for the next generation. Pöyry Management Consulting produces Independent Market Reports for energy markets across Europe, the Middle East, Asia, Africa and the Americas. We provide leading-edge consulting and advisory services covering the whole value chain in energy, forest and bio-based industries. Our energy team of over 250 specialists offers unparalleled expertise in the rapidly changing energy sector. Full agenda available https://cbepolska.pl/en/2nd-seminar-corporate-power-purchase-agreement-ppa.html

Alpiq Energy will have speech during the second edition of the "Corporate Power Purchase Agreement" seminar

Krzysztof MullerKrzysztof Müller, Head of Market Poland at Alpiq Energy will deliver a speech during the second edition of our seminar "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)", which will take place on 19 September in Warsaw. Alpiq is a leading Swiss energy services provider and electricity producer in Europe. We offer our customers comprehensive and efficient services in the fields of energy generation and marketing as well as energy optimisation and electromobility. In our daily work for our customers, we develop customised and digital solutions that are reliable and sustainable. We have been generating climate-friendly and sustainable electricity from carbon-free Swiss hydropower for more than a hundred years. Full agenda availavable here: https://cbepolska.pl/en/2nd-seminar-corporate-power-purchase-agreement-ppa.html?start=1

Trwa nasze pierwsze seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)

ppa1

Firma UNISERV została Partnerem technologicznym podczas seminarium o odpylaniu i filtracji przemysłowej

UniservNa seminarium technicznym „Odpylanie i filtracja przemysłowa”, które odbędzie się 29 sierpnia 2019 roku w Katowicach, przedstawiciel firmy UNISERV S.A. - p. Marek Jedziniak, Główny specjalista ds. ochrony środowiska wygłosi prezentację pt. „Mokre odpylanie i oczyszczanie gazów w hybrydowym aparacie z wypełnieniem komórkowym”. UNISERV S.A. jest holdingiem firm świadczących specjalistyczne usługi inżynieryjno - budowlane dla przemysłu. W ramach Grupy Kapitałowej firma realizuje w pełnym zakresie nowe obiekty przemysłowe i energetyczne, a także remonty i modernizacje istniejących. Od ponad 30 lat UNISERV doskonali technologię i buduje pod klucz instalacje obiegu wody chłodzącej i przemysłowej, systemy odprowadzania spalin oraz magazynowania produktów sypkich. Kompetencje technologiczne i potencjał inżynieryjno-budowlany pozwala firmie rozwijać instalacje ochrony środowiska oraz odnawialne źródła energii. Na swoim koncie UNISERV ma liczne realizacje dla czołowych przedsiębiorstw z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego i innych. Po więcej informacji zapraszamy na nasza stronę https://cbepolska.pl/pl/seminarium-techniczne-odpylanie-i-filtracja-przemysowa.html

Spółka OMC ENVAG dołączyła do grona Partnerów technologicznych na seminarium „Odpylanie i filtracja przemysłowa”

envagJuż 29 sierpnia w Katowicach dowiemy się od przedstawiciela firmy, Daniela Świrydziuka - Specjalisty ds. Techniczno-Handlowych, o procesowych i emisyjnych pomiarach stężeń pyłu w gazach odlotowych.


Firma OMC Envag Sp. z o.o. posiada ponad 27-letnie doświadczenie w realizacji kompleksowych rozwiązań z dziedziny aparatury kontrolno-pomiarowej, służącej do monitoringu gazów, pyłów, powietrza, wody, ścieków i gleby. OMC Envag posiada wyłączne przedstawicielstwo techniczno-handlowe kilkudziesięciu producentów aparatury kontrolno-pomiarowej, stanowiąc dla nich pełne zaplecze serwisowe.

Główne branże przemysłu będące odbiorcami rozwiązań tworzonych przez OMC ENVAG:

  • produkcja energii z paliw kopalnych – elektrownie, elektrociepłownie,
  • w zakresie kontroli procesów - przemysł chemiczny, rafineryjny, petrochemiczny,
  • wydobycie i przesył gazu ziemnego,
  • gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi – spalarnie odpadów,
  • technologie oczyszczania ścieków – oczyszczalnie ścieków

Więcej informacji na temat wydarzenia pod adresem internetowym
https://cbepolska.pl/pl/seminarium-techniczne-odpylanie-i-filtracja-przemysowa.html

Page 14 of 80

Joomlart