CBE Polska

Corporate contracts for the receipt of renewable energy: win-win for RES and business customers

deloitteMichał Lubieniecki, Partner in the Deloitte Finance Consulting Department, will give a lecture during our seminar "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)", which will be held on August 29, 2019 in Katowice. He has nearly 20 years of experience in corporate and infrastructure financing in advisory, debt and equity financing and principal investment roles, primarily in capital-intensive sectors such as infrastructure, power, gas&oil, mining and telecoms. Michał worked for financial institutions, as well as advisory and investment organizations in Warsaw, London and Luxembourg. He graduated from the Warsaw School of Economics and full-time MBA programme at INSEAD, Fontainebleau. He is CFA charter holder since 2004. Agenda of the event is availavable under the link: https://cbepolska.pl/en/seminar-corporate-power-purchase-agreement.html?start=1 https://cbepolska.pl/en/seminar-corporate-power-purchase-agreement.html

HYBRYDOWY system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin

Grzegorz BoryczkoPodczas seminarium technicznego pt. "Odpylanie i filtracja przemysłowa", które odbędzie się 29 sierpnia 2019 roku w Katowicach, mgr inż. Grzegorz Boryczko, Główny Specjalista ds. Badań Technologii w Tauron Wytwarzanie S.A. wygłosi prezentacje na temat innowacyjnego rozwiązania jakim jest wielofunkcyjny filtr hybrydowy. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum składające się z – jako Lidera oraz TAURON Wytwarzanie S.A. i Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk - jako Członków Konsorcjum. Celem projektu jest opracowanie nowej klasy wielofunkcyjnego filtra hybrydowego, HYBRYDA+, polegające na rozwinięciu klasycznego filtra hybrydowego poprzez zastosowanie nowatorskiego rozwiązania, jakim jest aglomerator elektrostatyczny przeznaczony do ładowania i aglomeracji cząstek pyłu oraz układu wtrysku sorbentu suchego. Produkt projektu zapewni spełnienie dopuszczalnych poziomów emisji pyłu i SO2 przy racjonalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Więcej...

Green Genius wystąpi na seminarium OZE w przedsiębiorstwach Wod-Kan

green geniusWydarzenie odbędzie się 29 sierpnia w Katowicach. Dzięki Green Genius i unikalnej formule „Solar-as-a-service” możliwe jest korzystanie przez przedsiębiorstwo z elektrowni fotowoltaicznej bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych, za to z możliwością kupna taniej i zielonej energii elektrycznej. Green Genius jest częścią międzynarodowego holdingu Modus Group, który działa od 1993 roku na Litwie, Łotwie, w Estonii, Hiszpanii, Polsce, Włoszech i na Białorusi. Grupa Modus działa w czterech obszarach biznesowych: motoryzacja, nieruchomości, car sharing oraz odnawialne źródła energii. Rozwój OZE jest kluczowy i koncentruje się głównie na wykorzystaniu energii pochodzącej ze słońca i biogazu. Na polskim rynku Green Genius jest jednym z głównych inwestorów w OZE z portfolio wybudowanych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 50 MW. Green Genius wykorzystuje swoje doświadczenie, potencjał finansowy i ekologiczne podejście oferując przedsiębiorstwom ekonomiczne rozwiązania, równocześnie dbające o środowisko naturalne. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć pod poniższym linkiem https://cbepolska.pl/pl/seminarium-oze-w-przedsiebiorstwach-wod-kan.html

E.ON Climate & Renewables will speak about PPA market trends in the US and Europe

eonWe are pleased to inform that representative of E.ON Climate & Renewables, Lars Meckenstock, Director Asset Commercialization will make a speech during "Corporate Power Purchase Agreement (PPA) seminar. He has been working in the Energy & Utility industry for more than 15 years. He is currently Director for Asset Commercialization at E.ON Climate & Renewable, marketing the global renewable portfolio of E.ON. He studied Business Administration at University of Passau and University of Cologne with a focus on Energy/Utilities. After his studies he spent around 10 years in management consulting before moving to E.ON. The seminar will take place on 29th August 2019 in Katowice. Agenda is availavable under the link https://cbepolska.pl/en/seminar-corporate-power-purchase-agreement.html

Rödl & Partner will talk about the construction of PPAs

Piotr MrowiecrodlWe inform, that Piotr Mrowiec, Associate Partner at Rödl & Partner in Poland, will talk about the construction of PPAs during the seminar "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" organized by us, which will take place on August 29, 2019 in Katowice. He graduated from the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University Poznań as well the Faculty of Law of the European University Viadrina in Frankfurt (Oder) where he obtained the title of Master of German & Polish Law. He specializes in energy and administrative law, legal due diligence and cross border transactions. He assists businessmen investing in renewable energies and supports their OZE projects concerning renewable energies and due diligence. He is the author of numerous publications and articles. He is official mediator listed in the Regional Court in Poznań. He has been working in Rödl & Partner since 2008. He speaks German and English. For more information, please visit the event website: https://cbepolska.pl/en/seminar-corporate-power-purchase-agreement.html

Potencjał zastosowania umów PPA (Corporate Power Purchase Agreement)

ppa

Ze względu na szerokie zainteresowanie potencjałem umów PPA, zapraszamy Państwa do udziału w seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)", które odbędzie się 29 sierpnia 2019 roku w Katowicach. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA na rynku Polskim. Umowa Power Purchase Agreement to nic innego jak długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność), ale również biznesowo, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem wydarzenia

Warsztaty "ADR 2019 - nowe zasady przewozu towarów niebezpiecznych"

adr


Szanowni Państwo,


W dniu 31 czerwca 2019 kończy się okres przejściowy dla ADR w wersji 2019-2021. Tym samym od 1 lipca obowiązują nowe zasady przewozu towarów niebezpiecznych wyłącznie według ADR 2019. W związku z dużymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym zapraszamy na specjalistyczne Warsztaty "ADR 2019 - nowe zasady przewozu towarów niebezpiecznych", które odbędą się w dniu 16 lipca 2019 roku w Warszawie. Więcej...

Szkolenie o nowelizacji ustawy o cenach energii

uoc


W piątek po południu do Sejmu trafił projekt „ustawy o cenach energii”. Szczegóły nowelizacji będzie analizować dla nas dr Zdzisław Muras już 2 lipca, na szkoleniu "Zasady funkcjonowania rynku energii w 2019r. w świetle nowelizacji ustawy o cenach z czerwca 2019r.". Serdecznie zapraszamy zainteresowanych i zobligowanych do stosowania przepisów.

W programie szkolenia:
 • Ustawa o cenach a podstawowe zasady rynku energii i zadania OSE: taryfy, OZE, CHP, KDT
 • Ustawa o cenach a sprzedawca i odbiorca na rynku energii:
  • obrót a sprzedaż
  • sprzedawca z urzędu, sprzedawca awaryjny, sprzedawca zobowiązany - podstawowy zakres uprawnień i obowiązków.
  • rodzaje odbiorców (odbiorca, odbiorca końcowy, odbiorca wrażliwy, odbiorca przemysłowy, odbiorca w gospodarstwie domowym) - a przedsiębiorstwo obrotu
 • Umowy na rynku energii elektrycznej i zakres ich zmian z uwzględnieniem ustawy o cenach: zasady, terminy, Zasady uznania za wykonany obowiązku zmiany umowy,wystawienie faktur
 • Zasady ubiegania się o rekompensaty dla sprzedawców i odbiorców końcowych w świetle ustawy o cenach i jej nowelizacji
 • Zarządca rozliczeń cen
 • Kwota różnicy ceny - I półrocze 2019 r.
 • Rekompensata finansowa - II półrocze 2019 r.
 • Dofinansowanie dla odbiorców końcowych.
 • Ustawowy zakres i zasady rozliczeń.
 • Indywidualnie określany poziom kosztów jednostkowych
 • Zasady wnioskowania o kwotę różnicy cen oraz rekompensatę finansową.
 • Postępowanie przed Zarządcą rozliczeń cen.
 • Okres wnioskowania o zwrot różnicy cen.
 • Zasady korekty kwoty różnicy, Zwrot kwoty równicy cen.
 • Fundusz Wypłaty Różnicy Cen - podstawowe obowiązki, zadania i finansowanie
 • Kary pieniężne - za naruszenie ustawy o cenach, w tym podstawy i zasady nakładania kar
 • Zakres ochrony sądowej

Page 18 of 80

Joomlart