CBE Polska

Article Index
Start
Honorowi Gospodarze Forum
Patroni honorowi
Rada Programowa
Prelegenci
Program
Rejestracja
Noclegi
Business Party
feg_baner

znak_formularz1
Szanowni Państwo,

Gaz ziemny jest wykorzystywany jako surowiec w wielu rozmaitych gałęziach gospodarki, w tym oczywiście dla celów energetycznych. Z roku na rok wzrasta udział paliw gazowych wykorzystywanych do produkcji energii i ciepła. Coraz częściej w nowo budowanych obiektach energetycznych inwestuje się w układy gazowe lub gazowo-parowe. Co prawda, ze względu na złoża węglowe, w polskich realiach wykorzystuje się głównie tradycyjne paliwo kopalniane jednak pozycja gazu w energetyce sukcesywnie wzrasta.
Prognoza ta jest bezpośrednim skutkiem zwiększonego i postępującego zapotrzebowania na energię a także nieuchronnej konieczności modernizacji już istniejących i często przestarzałych obiektów wytwórczych. Dodatkowo, zarówno krajowe jak i europejskie energetyczne regulacje prawne kładą nacisk na kwestie redukcji emisji zanieczyszczeń oraz propagowanie proekologicznych rozwiązań. W świetle prawa energetycznego, pakietu energetyczno- klimatycznego a także innych obligatoryjnych dyrektyw Komisji Europejskiej, procentowy udział paliw gazowych w ostatecznej wysokości produktu brutto rokrocznie będzie wzrastał. Niewykluczone, że w świetle odnalezienia w Polsce złóż gazu łupkowego, gazowa polityka energetyczna ulegnie znacznej restrukturyzacji, starając się sprostać postępującym przemianom. W związku z powyższym, konieczność wprowadzenia do krajowej energetyki układów gazowych wydaje się nieunikniona.
Dynamiczny wzrost spalania paliw gazowych narzuca konieczność zmierzenia się z praktycznymi aspektami tego procesu. Mowa tu min. o kwestiach technologicznych takich jak eksploatacja instalacji ale także o emisji różnych zanieczyszczeń, problemie podaży i cen paliwa, procesie inwestycyjnym etc..O tych i wielu innych problemach będziemy szeroko dyskutować podczas "Forum energetyki gazowej", które odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2011 r. w Zabrzu w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

Celem Forum będzie omówienie możliwości wykorzystania gazu w przedsiębiorstwach sektora energetycznego oraz potencjału inwestycyjnego drzemiącego we współpracy międzysektorowej, w świetle zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.


politechnika_slaska_130

Gospodarzem Honorowym Forum została Politechnika Śląska w Gliwicach.
andrzej_karbownik_130
Jego Magnificencja Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej objął wydarzenie patronatem honorowym
feg_patronat
Nad poziomem merytorycznym wydarzenia czuwa powołana Rada Programowa skłądająca się z wybitnych Ekspertów reprezentujących grono akademickie, przedstawicieli kluczowych Firm/ Przedsiębiorstw w sektrze energetycznym i gazowym jak również Regulatorów rynku.
Kluczowe zagadnienia Forum:

Eksperci zaprezentują rozwiązania technologiczne, jak również podzielą się doświadczeniami z procesu wykorzystania gazu we własnych przedsiębiorstwach energetycznych. Poza powyższym, szczegółowo omówią ryzyka oraz uboczne efekty wykorzystania gazu w procesie wytwarzania energii. Problematyka wykładów oscylować będzie wokół następujących zagadnień:


 • Finansowanie, przygotowanie i realizacja projektu spalania gazu
 • Doradztwo w zakresie inwestycji oraz sposoby pozyskiwania funduszy na inwestycje
 • Krajowe oraz europejskie regulacje dotyczące gazu
 • Logistyka i transport – optymalizacja procesu przygotowania i podawania paliwa
 • Termodynamiczne i emisyjne aspekty wykorzystania gazu
 • Analiza optymalizacyjna istniejących obiektów elektrowni węglowych do postaci układów dwupaliwowych z wykorzystaniem gazu ziemnego
 • Eksploatacja instalacji
 • Minimalizacja zagrożeń (środowiskowych, przeciwpożarowych, BHP)
 • Wykorzystanie gazu w kontekście polityka energetyczna Polski do 2030 roku
 • Monitoring źródeł wytwórczych i nadzór nad instalacją do spalania gazu
 • Systemy wsparcia dla energii wytworzonej z gazu

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy
:
 • Przedstawicieli Rządu oraz Ministerstw: Gospodarki, Środowiska, Rozwoju Regionalnego
 • Przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i samorządów
 • Przedstawicieli: elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni oraz przemysłowych odbiorców energii, wykorzystujących gaz ziemny w produkcji energii oraz potencjalnie zainteresowanych inwestycjami w instalacje gazowe
 • Firmy z sektora gazowego zajmujące się: poszukiwaniem, wydobyciem, dystrybucją oraz przesyłem gazu
 • Przedsiębiorstwa przemysłu górniczego
 • Inwestorów
 • Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
 • Firmy doradcze i inżynieryjne
 • Firmy z sektora budownictwa przemysłowego/ wykonawców projektów
 • Przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne
 • Przedstawicieli kancelarii prawnych
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką inwestycji w sektorze energetycznym oraz kwestią wykorzystania gazu w energetyce.


Uwaga!
W dniu 15 czerwca 2011 roku w godzinach wieczornych zapraszamy do uczestnictwa w Business Party, które będzie idealnym miejscem do nawiązywania kontaktów biznesowych.Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Forum, jak również współpracy merytorycznej, medialnej i sponsorskiej!


Joomlart