CBE Polska

Praktyczne aspekty sporządzania taryf dla wody i odprowadzania ścieków

twd

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie przedsiębiorstwa wodno kanalizacyjne mają obowiązek ustalania taryf na zasadach określonych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  Wniosek taryfowy stanowi podstawę zatwierdzanych przez organ regulacyjnych taryf - czyli właściwych Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jego właściwe sporządzenie jest kluczowym elementem w procedurze zatwierdzania taryf. W praktyce czas poświęcony na dokładne przeanalizowanie danych i ich odpowiednie zaprezentowanie we wniosku, pozwala znacząco skrócić okres weryfikacji prowadzonej przez organ regulacyjny. Jak zatem sporządzić taryfę uwzględniając wymogi prawa oraz interesy własne i odbiorców? Jak nie narazić się na kontrolę ? Co zrobić by w taryfie pokrywać koszty nie tylko najbardziej pilne i niezbędne, ale również te związane z inwestycjami, modernizacją i rozwojem infrastruktury? Jakie są planowane zmiany regulacyjne, które będą wpływ na metodologię sporządzania taryf? Na te i inne pytania odpowie nasz ekspert podczas specjalistycznych warsztatów "Praktyczne aspekty sporządzania taryf dla wody i odprowadzania ścieków" , który odbędą się w dniu 21 listopada 2019 roku w Warszawie. Więcej...
Joomlart