CBE Polska

Sieci preizolowane pod nadzorem

Pawel MadryPrzedstawiciel firmy OPEC-SYSTEM Paweł Mądry, Specjalista ds. Obsługi Systemów Telemetrycznych i Alarmowych Sieci, wystąpi podczas seminarium "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo”, które odbędzie się 28 listopada w Warszawie. Tematem prelekcji będzie: „Nadzór na sieciami preizolowanymi w efektywnym energetycznie systemie ciepłowniczym w Grudziądzu”. Prelegent wyjaśni z jakich przesłanek wynika potrzeba inwentaryzacji sieci preizolowanych, a także przedstawi nowoczesny sposób zabezpieczenia i nadzoru nad sieciami. Typy instalacji alarmowych oraz efekty wprowadzenia systemu nadzoru – to kolejne kwestie, które poruszone zostaną podczas seminarium. Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu https://cbepolska.pl/pl/sieci-cieplownicze-i-wezly-cieplne.html

Joomlart