CBE Polska

Wytwarzanie i sprzedaż chłodu sieciowego z perspektywy URE

Pawel BoguslawskiTematem wystąpienia będzie "Ujęcie regulacyjne. Wytwarzanie i sprzedaż chłodu sieciowego z perspektywy URE". Coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw energetycznych budzą zagadnienia regulacyjne związane z wytwarzaniem chłodu. Nie jasne są m.in. wymóg uzyskania koncesji, a w konsekwencji także obowiązek ustalania i przedstawiania do zatwierdzenia taryfy Prezesowi URE. Prelegent opowie również o wodzie lodowej jako nośniku energii w rozumieniu prawa energetycznego oraz obowiązkach koncesyjnych i taryfowych. Dr Paweł Bogusławski wieloletni pracownik URE pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału ds. Regulacji Rynku Ciepła w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła. Wydarzenie Perspektywy rozwoju inwestycji kogeneracyjnych i chłodu sieciowego odbędzie się online - 30 czerwca, zapraszamy na nie przede wszystkim branżę ciepłowniczą, jak i ekspertów w produkcji chłodu z ciepła. Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem internetowym https://cbepolska.pl/pl/perspektywy-rozwoju-chlodu-sieciowego.html

Joomlart