CBE Polska

Kompania Piwowarska SA o pierwszym w Polsce kontrakcie PPA (podpisanym z Innogy) na dostawę energii z planowanej farmy wiatrowej

kompania piwowarskaIwona Jacaszek-Pruś, Dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej opowie już 16 lipca podczas naszego IV seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" o podpisanej w 2019 roku umowie typu PPA z Innogy na zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest to pierwsza umowa PPA podpisana w Polsce na dostawę energii z planowanej farmy wiatrowej, która nie korzysta z żadnych dotacji państwowych. Długoterminowy kontrakt będzie ważny przez 10 lat - od 2020 do 2029 r. Od 2020 r. Farma wiatrowa Innogy dostarczy Kompanii Piwowarskiej 30 gigawatogodzin rocznie. Za sprawą planowanej rozbudowy istniejącej farmy w Nowym Stawie (maksymalnie o 11 megawatów), od 2021 roku 100% zapotrzebowania energetycznego browarów KP zostanie pokryte przez energię elektryczną pochodzącą z wiatru. Farma wiatrowa będzie dostarczać do wspomnianych trzech browarów 80 gigawatogodzin rocznie. Więcej...

Joomlart