CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Zasady funkcjonowania rynku energii w 2019r. w świetle nowelizacji ustawy o cenach z czerwca 2019r
formularzSzanowni Państwo,

do Sejmu trafił poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zwany popularnie „ustawą o cenach energii”.
Poselski projekt zmiany ustawy został umieszczony 7 czerwca 2019, po południu na stronie internetowej Sejmu.
Część z tych odbiorców, aby móc w drugiej połowie 2019 r. korzystać z obniżonych cen, musi złożyć w przeciągu 28 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji oświadczenia do przedsiębiorstw energetycznych. Oświadczenie to nie będzie wymagane dla odbiorców z grupy taryfowej G. Od 1 lipca 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu nie będą już jednak miały obowiązku oferowania cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Firmy te będą w drugim półroczu korzystały z obniżonej stawki na akcyzę oraz obniżonej opłaty przejściowej.
Wartość tej pomocy obwarowana jest limitami, który w największej liczbie przypadków wynosi 200 tys. euro (ok. 860 tys. zł) otrzymanej pomocy w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Nowelizacja zwraca też uwagę, że ze względu na podział roku 2019 na dwa półrocza oraz korekty w mechanizmie wymagane jest uwzględnienie tej sytuacji w rozliczeniach pomiędzy Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny a przedsiębiorstwami obrotu oraz przedsiębiorstwami będącymi odbiorcami końcowymi, którzy kupują energię elektryczną na giełdzie z pominięciem przedsiębiorstwa obrotu. Kwota różnicy ceny to rekompensata za okres od 1 stycznia do 30 czerwca z tytułu obowiązku nałożonego na przedsiębiorstwa obrotu, polegającego na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowych po cenach obowiązujących w roku 2018 oraz rekompensata dla odbiorców końcowych energii, którzy kupują energię elektryczną na giełdzie z pominięciem przedsiębiorstw obrotu po cenach wyższych niż ich ceny nabycia w dniu 30 czerwca 2018 r.
Mechanizm wypłat z Funduszu za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku zakłada uzyskiwanie przez spółki obrotu rekompensaty finansowej z tytułu świadczenia usługi publicznej. „Istotną zmianą dla przedsiębiorstw obrotu jest dodanie przepisów, które umożliwiają ubieganie się u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o określenie indywidualnych jednostkowych kosztów własnych, bilansowania oraz kolorowania używanych do określenia wysokości wypłaty kwoty różnicy ceny” - napisano w uzasadnieniu projektu.

Polska Agencja Prasowa


Jak każde nowe prawo, również obecne zmiany budzą szereg wątpliwości natury merytorycznej i czysto praktycznej. Zapraszamy Państwa na specjalistyczne szkolenie "Zasady funkcjonowania rynku energii w 2019 r. w świetle nowelizacji ustawy o cenach z czerwca 2019 r ", które odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 roku w Warszawie. Szkolenie będzie w całości poprowadzone przez dr Zdzisława Murasa..

Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność jako spółki obrotu oraz OSD. Szkolenie skierowane jest do pracowników następujących działów:

w OSD:

 • pomiarów, bilansowania,
 • prawnych, usług operatorskich
 • prognoz i zapotrzebowania
 • umów i rozliczeń
 • obsługi klienta

w spółkach obrotu:

 • handlu hurtowego, zarządzania portfelem
 • umów i kontraktów
 • rozliczeń i sprawozdawczości
 • prawnego/ regulacji
 • polityki cenowej
 • obsługi klienta
Joomlart