CBE Polska

KPP baner 490x137

Szanowni Państwo,


w 2014 roku upływa termin ważności wielu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi, tj. koncesji OPC. W celu kontynuowania koncesjonowanej działalności konieczne jest złożenie przez przedsiębiorstwo stosownego wniosku o przedłużenie ważności posiadanej koncesji lub wniosku o udzielenie nowej koncesji do Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z nowelizacją przepisów, przedsiębiorstwa obecnie starają się o koncesje w nowych realiach prawnych. Chodzi o zapisy znowelizowanej ustawy o zapasach paliw, w wyniku których nastąpiły jednocześnie zmiany w prawie energetycznym, polegające na wprowadzeniu nowych koncesji na wytwarzanie i obrót paliwami z zagranicą. W przypadku paliw tradycyjnych wydanie koncesji jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia finansowego w wysokości 10 mln zł, na poczet ewentualnych należności związanych z wykonywaną działalnością, z tytułu zobowiązań podatkowych, a także opłat i kar.
Jeśli firma handlująca paliwami z zagranicą, do tej pory na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, nie złożyła wniosku o nową koncesję do 22 września br., będzie mogła kontynuować działalność jedynie na terenie kraju. W przeciwnym razie grozi jej kara za prowadzenie działalności bez koncesji, która zgodnie z nowym prawem energetycznym może zostać wymierzona bezpośrednio przez prezesa URE i wynosi od 200 tys. zł do 1 mln zł. Jak podało w komunikacie URE do końca września br. wpłynęło ponad 170 wniosków w sprawie udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Żaden nie spełniał wymogów formalnych.

Więcej informacji na temat nowych wymogów względem koncesji na specjalistycznym szkoleniu "Koncesje na rynku obrotu paliwami - pozyskiwanie, odpowiedzialność, kary", które odbyły się w dniu 5 grudnia 2014 roku w warszawskim hotelu Marriott w połączonych salach Wars & Sawa.
Podczas szkolenia zostały przekazane przydatne wskazówki dotyczące procesu koncesjonowania prowadzonego przez Prezesa URE oraz informacje na temat formalnych wymogów, jakie powinny spełnić podmioty aplikujące m.in. o udzielenie koncesji. W programie wydarzenia m.in:

 • Aktualne unormowania prawne dotyczące koncesji
 • Rodzaje koncesji: na obrót paliwami płynnymi, koncesja "importowa",inne
 • Procedury uzyskiwania, zmiany, przedłużenia koncesji
 • Przestrzeganie warunków koncesji
 • Odpowiedzialność - konsekwencje naruszenia warunków koncesyjnych i za obrót paliwami bez wymaganej koncesji
 • Kary i kontrole

BPW sala maleSprawdź nasze doświadczenie!

Prezentowane przez nas warsztaty są jednym z elementów realizowanego przez nas cyklu wydarzeń poświęconego przeobrażeniom w obszarze regulacyjnym, który ma wpływ na sektor paliw (płynnych, stałych i biopaliw). W jego ramach rokrocznie realizujemy m. in. specjalistyczne szkolenia dotyczące:

 • zmian w prawie energetycznym i akcyzowym
 • próbkowaniu i oceny jakości paliw
 • utrzymywania zapasów
 • bilansowania i inwentaryzcji paliw  
 • koncesjonowania
 • kontraktowania, dystrybucji  i obrotu paliwami  
 • gospodarki paliwowej (szczegółnie paliw biomasowych) na potrzeby rozliczeń do systemów wsparcia (tzw. certyfikatów energetycznych)

Są to specjalistyczne spotkania o charakterze typowo warsztatowym. W większości przyjmują one konwencję przekrojowych spotkań branży. Dzięki systematycznemu researcherowi oraz wsparciu naszych ekspertów, bardzo często analizujemy zagadnienia jako pierwsi na rynku. Tak było w przypadku spotkań na temat:
 • zagospodarowania ubocznych produktów spalania biomasy
 • gwarancji pochodzenia energii (ang. Guarantees of Origin, GoO)
 • rozstrzygnięcia i przygotowania do obydwu przetargów na tzw. "białe certyfikaty"
 • bilansowania i rozliczania paliw węglowych
 • gospodarki paliwem biomasowym
 • taryf gwarantowanych (ang. Feed-in tariff)

Stosowana przez nas formuła warsztatowo-konsultacyjna spotkań sprawia, że na wstępnym etapie funkcjonowania regulacji, dysponujemy wiedzą o problemach zgłaszanych przez praktyków rynku. Tym samym jesteśmy w stanie przygotowywać najbardziej aktualny i interesujący branżę program edukacyjny. Często przebieg organizowanych przez nas wydarzeń, jest na tyle istotny merytorycznie, że wyciągnięte wnioski składamy później jako oficjalne postulaty branży do odpowiednich resortów i urzędów.

Rokrocznie w naszych spotkaniach z zakresu gospodarki paliwowej bierze udział ponad 1000 osób z całej Polski. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami , znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie www.cbepolska.pl

 

Joomlart