CBE Polska

Article Index
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
Zmiany w ustawie o biokomponentach formularz


Szanowni Państwo,

w dniu 24 listopada 2017 roku Sejm  przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nowe prawo ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

Przyjęte propozycje obejmują następujące kwestie: 1. Określenie w przepisach ustawy, do roku 2020, poziomów NCW - zamiast określania tych poziomów w trybie rozporządzenia Rady Ministrów wraz z pozostawieniem delegacji do ich wydawania w latach kolejnych. Wysokość NCW, zgodnie z przedłożoną propozycją wynosi: - 7,1% - na 2017 r., - 7,5% - na 2018 r., - 8% - na 2019 r., - 8,5% - na 2020 r. Przy czym, należy mieć na uwadze, że wysokość NCW na lata 2017-2020 została już określona przepisami ustawy w art. 7 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1986)" - czytamy w uzasadnieniu. W celu efektywnej realizacji ww. celów projekt ustawy zakłada wykorzystanie szeregu instrumentów prawnych pozwalających zarówno na zrealizowanie unijnych zobowiązań oraz uwzględniających konieczność osiągnięcia określonych celów gospodarczych, do których w okresie 2017-2020 zaliczono:

1. Optymalizację kosztów realizacji NCW, umożliwioną w szczególności przez zapewnienie braku wzrostu obciążeń z tytułu realizacji NCW w latach 2017-2019 dla podmiotów realizujących NCW, spełniających określone kryteria wskazane w ustawie (z przeprowadzonych analiz wynika, iż w praktyce, dzięki planowanemu wzrostowi zapotrzebowania na paliwa transportowe w kraju możliwe jest wręcz obniżanie poziomu tego obowiązku);

2. Zachowanie dotychczasowego wolumenu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji NCW - gwarantujące w najbliższych latach stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną ich producentów, podano także.

W związku z powyższym, zapraszamy na specjalistycznego szkolenie: "Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 2018 r.", które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku, w Centrum Szkolenia PGNiG - ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.

W ramach szkolenia omówione szczegółowo następujące kwestie:
 1. duża nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 1 stycznia 2018 r.
 2. nowy obowiązek obligatoryjnego blendingu
 3. realizacja NCW
 4. opłata zastępcza
 5. kary URE
 6. ograniczenie stosowania olejów ze stawką 23% VAT
 7. współczynniki redukcyjne
 8. współuwodornienie
 9. podwójne zaliczanie
 10. zmiany dotyczące przepisów dot. certyfikacji
 11. nowe uprawnienia KOWR
 12. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 13. projekt dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II)pojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy ponad 900 specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.


Joomlart