CBE Polska

Article Index
Start
Rejestracja
Zobowiązania w energetyce i przemyśle a koronawirus
formularz

Szanowni Państwo,

w związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i Europie pracodawcy muszą zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem i dostosować działalność swoich przedsiębiorstw do nowych norm prawnych. Zapraszamy na szkolenie online, 21 kwietnia 2020, o godzinie 9:00-13:00: "Zobowiązania w energetyce i przemyśle a koronawirus - URE, systemy wsparcia, umowy na energię i gaz". Podczas szkolenia na żywo eksperci w praktyce przybliżą obowiązki oraz najlepsze praktyki do zastosowania przez Pracodawców w obecnej sytuacji.

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do reprezentantów:
 • przemysłu energochłonnego
 • wytwórców energii elektrycznej
 • dystrybutorów energii elektrycznej
 • sprzedawców energii elektrycznej
Obszary omawiane podczas spotkania:

Specustawa dot. COVID19
 • Zmiany w zasadach uczestnictwa w systemie aukcyjnym oraz FIT i FIP
 • Zawieszenie biegu terminów administracyjnych i cywilnych – wpływ na wykonywanie terminowych obowiązków (sprawozdania do URE, umarzanie „kolorów”)
 • Zawieszenie biegu terminów procesowych (wpływ na postępowania toczące się przed URE oraz odwołania od decyzji URE)

Czy stan epidemii stanowi podstawę dla nierealizowania umów zakupu energii elektrycznej/gazu:

 • Obniżone zapotrzebowanie na energię/gaz w związku z przestojem zakładu, a zobowiązania wynikające z umów ze sprzedawcami (brak możliwości wykonania zobowiązań o charakterze take or pay),
 • Zaległości w płatnościach (spowodowane utratą płynności) a możliwość wstrzymania dostaw energii/gazu,
 • Możliwość renegocjacji zawartych umów w związku z istotnymi zmianami cen na rynku hurtowym,
 • Instrumenty dające podstawę dla zmiany sposoby wykonania zawartych umów:
  • siła wyższa,
  • nadzwyczajna zmiana stosunków,
  • klauzule renegocjacyjne.


Jak to działa?
Szkolenie będzie realizowane w formule online - w czasie rzeczywistym:
 • podczas szkolenia będziecie Państwo widzieć zarówno prezentację jak również samego trenera,
 • otrzymacie Państwo materiały, na podstawie których trener prowadzi wykład,
 • będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy,
 • przed szkoleniem otrzymacie Państwo od nas mail z instrukcjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć w szkoleniu,
 • przed szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 60 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia,
 • po zakończonym szkoleniu nie będzie możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu - to szkolenie w czasie rzeczywistym tak jak stacjonarne

Wymagane jest :
 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowany FireFox, Chrome)wojciech-andrzejewski Wojciech Andrzejewski, Radca prawny, wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Od kwietnia 2006 r. związany z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp. k.
W Kancelarii kieruje zespołem specjalizującym się w doradztwie w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego oraz regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego. Wspiera Klientów w negocjacjach kluczowych kontraktów zakupowych (energii elektrycznej i gazu, w tym bazujących na standardzie EFET), w zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym (compliance), a także w przygotowaniu propozycji legislacyjnych w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem URE oraz przed sądami (m.in. w sprawach koncesyjnych, taryfowych, zwolnień z zasady TPA oraz w sprawach wymierzenia kar). Doradza przedsiębiorstwom energetycznym oraz odbiorcom energochłonnym w zakresie ich bieżącej działalności w obszarze regulowanym prawem energetycznym.
W charakterze eksperta wielokrotnie zapraszany do uczestnictwa w konferencjach oraz do prowadzenia szkoleń i warsztatów kierowanych do przedstawicieli branży energetycznej.
Posiada także szeroką wiedzę i praktykę w obszarze administracyjnych regulacji dotyczących procesu inwestycyjnego, gospodarki komunalnej, a także wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową. Negocjował porozumienia inwestycyjne z jednostkami samorządu terytorialnego, prowadził szkolenia podejmujące tematykę związaną z procesem inwestycyjnym, doradzał też w procesach przekształceń funkcjonalno-przestrzennych i komercjalizacji prestiżowych nieruchomości. Reprezentował klientów w postępowaniach administracyjnych, sporach sądowoadministracyjnych oraz w postępowaniach przed Najwyższą Izbą Kontroli.


Joomlart